រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

Virtual Communication Officer (VCO) One position, based in Phnom Penh

Virtual Communication Officer (VCO) One position, based in Phnom Penh

អាជីព និងឱកាស
252

Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC) is a leading NGO, working on sexual reproductive health, including maternal, newborn health, and HIV/ AIDS. RHAC is implementing projects in 19 Provinces in Cambodia, with HIV project’s coverage in 13 provinces. RHAC is currently seeking the talented and committed qualified Cambodian candidates to fill the position of Virtual Communication Officer.

Main Responsibilities

  • The VCO will manage communication technology platforms, connecting the vulnerable groups, such as Entertainment Workers, Men have Sex with Men, and Transgender persons. The purpose of these platforms is to provide accurate health messages to the target groups;
  • The VCO will initiate, develop/update RHAC’s IEC materials, including posters and video clips related to HIV prevention for the vulnerable groups. Assess & analyze the vulnerable groups’ preferences in using various communication apps (Facebook, YouTube, Blued, Grindr, Telegram, Instagram, Tik Tok, etc.);
  • The VCO will monitor and coach online counselors for reaching the vulnerable groups and capacity building/ skill to provincial staff and Outreach Workers on HIV education and testing by collaborating with other project staff.

Requirements:

  • A university degree in media and communication or a university degree with substantial experiences in media and communication,
  • Have experiences working in health or development sectors preferred
  • Ability to write and communicate in Khmer and English.

How to Apply:

Please send CV with a cover letter, and state clearly about the position you want to apply, to RHAC’s HR Department: #5, St. 600, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork , Phnom Penh; or via email: admin@rhac.org.kh. For any questions, please call: Tel: 023 882 046. For more information about RHAC, please visit: www.rhac.org.kh or RHAC’s Social Page.   The deadline for the application submission is by Sep 12, 2023 by 5:00PM


អត្ថបទដោយ: RHAC

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើង៖ admin@rhac.org.kh ឬចុចលើប៊ូតុងអនុវត្តខាងក្រោម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 235 712

មតិយោបល់