រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

rhac clinic services cover

ពង្រឹងសេវាមណ្ឌលសុខភាព មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងគ្លីនិកឯកជន

រ៉ាក់ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ នៅតាមសហគមន៍ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជ យុវវ័យ ជនចំណាកស្រុក និងជនមានពិការភាព។ រ៉ាក់សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក មន្ទីរសុខាភិបាល ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ និងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍នានា។​

សកម្មភាព

រ៉ាក់គាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលនានាដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ មណ្ឌលសុខភាព អំពីអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទ និងយេនឌ័រ ការបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃ និងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទជុំវិញការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព ការផ្តល់សេវាថែទាំការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព និងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រពីចម្ងាយ (Telemedicine)។ រ៉ាក់ ក៏បានផ្គត់ផ្គង់ ជួសជុល និងសង់បន្ថែមនូវបន្ទប់ថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួន ដើម្បីធានាបាននូវ សេវាថែទាំជនរងគ្រោះដោយរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការផ្គត់ផ្គង់ឱសថរំលូត ឧបករណ៍តាមដានចង្វាក់បេះដូងទារកអំឡុងពេលថែទាំផ្ទៃពោះមុនសម្រាល ឧបករណ៍រំលូតដោយសុវត្ថិភាព សេវាអ៊ីនធឺណេត និងកុំព្យូទ័រជាដើម។ រ៉ាក់ក៏បានគាំទ្រដល់មន្ត្រីផ្នែកគាំពារសុខភាពមាតា និងកុមារនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្រុកប្រតិបត្តិមានដំណើរការចុះអភិបាលកែលម្អគុណភាពសេវាពន្យារកំណើត ការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព សេវាថែទាំជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា និងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រពីចម្ងាយផងដែរ ។ រ៉ាក់ក៏សហការជាមួយ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ត្រីបង្គោលដែលភាគច្រើនជាសមាជិក គណៈកម្មាធិការ​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​នារី និង​កុមារ​ឃុំ​ សង្កាត់ (គ.ក.ន.ក) ដើម្បីចុះសួរសុខទុក្ខ និងថែទាំជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផងដែរ។ ដោយឡែក រ៉ាក់ធ្វើការជាមួយមណ្ឌលសុខភាព និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិ ក្នុងការផ្តល់សេវាពន្យារកំណើត (ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត និងស្រោមអនាម័យ) នៅតាមសហគមន៍មួយចំនួន។


លើសពីនេះទៅទៀត រ៉ាក់ចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពកម្មករ-កម្មការិនី​រោងចក្រកាត់ដេរ តាមរយៈការចូលរួមចែករំលែកដឹងសុខភាព បញ្ជូនទៅទទួលសេវា និងប្រមូលមតិកែលម្អពីពួកគាត់។ អន្តរាគមន៍របស់រ៉ាក់មានដូចជា៖ ការអប់រំដោយបុគ្គលិករ៉ាក់និងភ្នាក់ងារមិត្តអប់រំមិត្ត ការអប់រំសុខភាព​តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ការផ្ញើសារអប់រំ (SMS) ការចាក់ផ្សាយវីដេអូអប់រំនៅក្នុងរោងចក្រ ការឆ្លើយសំណួរសុខភាពតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ជាដើម។ រ៉ាក់ចូលរួមពង្រឹងលើការ​រៀបចំគិលានដ្ឋានក្នុងរោងចក្រឱ្យ​ស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងជម្រុញការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ​សមាជិក ប.ស.ស ក្នុងការទៅទទួលសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងគ្លីនិកឯកជន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ រ៉ាក់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សនិស្សិត ក្រុមប្រឈមនឹងជំងឺអេដស៍ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីកំណត់ និងស្វែងរកករណីជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា​ផ្លូវភេទ​​និងយេនឌ័រ ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពដល់ពួកគេឱ្យទទួលបានព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវ និងណែនាំដល់ជនរងគ្រោះឱ្យទទួលបាននូវសេវាកម្មសមស្រប និងតាមតម្រូវការ។​ រ៉ាក់សហការជាមួយអង្គការដៃគូ ដើម្បីគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា ក្នុងរោងចក្រ និងក្នុង​សហគមន៍តាមរយៈការជួយបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលជំនួស និងបញ្ជូនជនរងគ្រោះក្រីក្រទៅទទួលសេវាដែលពួកគេត្រូវការ។


ការងារ​របស់​យើង

ដៃគូរបស់យើង

Logo of pkan
Logo of ippf
Logo of rfsu
Logo of ministry of health
Logo of australian aid
Logo of arrow
Logo of saaf
Logo of levi strauss foundation
Logo of amaze
Logo of japan people
Logo of unfpa
Logo of joicfp
Logo of usaid
Logo of pkan
Logo of ippf