រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

JOB ANNOUNCEMENT: PROVINCIAL COORDINATOR

JOB ANNOUNCEMENT: PROVINCIAL COORDINATOR

អាជីព និងឱកាស
346

·     Position: PROVINCIAL COORDINATOR

·     Based in: BANTEAY MEANCHEY

·     Closing date: 16 February 2024

RHAC has been working on Women and Sexual and Reproductive Health since 1996. We work with adolescents, rural women, garment factory workers, entertainment workers, and other vulnerable groups. We implement our work in 19 out of 25 provinces in Cambodia and work closely with relevant government ministries and development partners. RHAC is now seeking Cambodian candidates to fill the vacant position of Provincial Coordinator of the project “Increased coverage of medical abortion services”, based in Banteay Meanchey.

Main Responsibilities

The Provincial Coordinator manages the daily implementation of the project implementation in three provinces (Banteay Meanchey, Pursat and Kampong Thom), tracking and monitoring the progress

Managing the project's workplan and budget; coordinating with stakeholders and local authorities in the three provinces; writing periodic reports for RHAC and donors, managing risks and issues and taking corrective measurements.

Requirements:

  • Advanced degree in public health, or a similar field is desired.

  • At least two years of similar experience in managing community health program implementation.

  • Knowledge of research methods, both quantitative and qualitative, is required.

  • Must possess the ability to establish and maintain effective working relationships with the Government, Ministry of Health officials, and provincial, district and commune authorities.

  • Ability to plan, organize, manage and monitor project implementation.  

  • Ability to communicate effectively, both orally and in writing is essential.

  • Excellent interpersonal skills and the ability to work in a team environment are also required.

  • Good in English and Khmer (speaking and writing)

  • Good computer skills: word (typing Khmer and English), excel, PowerPoint software, etc.

 

Please send CV with a cover letter, and state clearly about the position you want to apply, to RHAC email: admin@rhac.org.kh or submit your CV to address: #5, St. 600, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork , Phnom Penh. For any questions, please call: Tel: 023 882 046. For more information about RHAC, please visit: www.rhac.org.kh or RHAC’s Social Page

How to Apply:

please call: Tel: 023 883 027/882 046. For more information about RHAC, please visit: www.rhac.org.kh or RHAC’s Social Page.

The deadline for the application submission is by Feb 16, 2024 by 5:00PM.

អត្ថបទដោយ: RHAC

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើង៖ admin@rhac.org.kh ឬចុចលើប៊ូតុងអនុវត្តខាងក្រោម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 235 712

មតិយោបល់