រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

JOB ANNOUNCEMENT: FIELD OFFICER

JOB ANNOUNCEMENT: FIELD OFFICER

អាជីព និងឱកាស
671

·     Position: FIELD OFFICER

·     Based in: BANTEAY MEANCHEY

·     Closing date: 19 February 2024

RHAC has been working on Women and Sexual and Reproductive Health since 1996. We work with adolescents, rural women, garment factory workers, entertainment workers, and other vulnerable groups. We implement our work in 19 out of 25 provinces in Cambodia and work closely with relevant government ministries and development partners. RHAC is now seeking Cambodian candidates to fill the vacant position of Field Officer of the project “Increased coverage of medical abortion services”, based in Banteay Meanchey

Main Responsibilities

The Field Officer directly leads all field activities, and liaises with stakeholders in the three provinces (Banteay Meanchey, Pursat and Kampong Thom) including preparing monthly and weekly workplan and budgets for the project, providing daily support and monitoring VHSGs in conducting community awareness at the community level, managing budget, collect case studies and real-life stories, prepares weekly and monthly expenses, and write progress report for direct supervisor and finance manager.

Requirements:

•Advanced degree in social sciences, public health, or similar fields.

•At least two years of experience working in community health program implementation.

•Ability to establish and maintain effective working relationships with the Government, Ministry of Health

officials, and provincial, district and commune authorities.

•Ability to communicate effectively, both orally and in writing is essential.

•Excellent interpersonal skills and the ability to work in a team environment are also required.

•Have knowledge in English and Khmer (speaking and writing)

•Good computer skills: word (typing Khmer and English), excel, PowerPoint software, etc.

 

Please send CV with a cover letter, and state clearly about the position you want to apply, to RHAC email: admin@rhac.org.kh or submit your CV to address: #5, St. 600, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork , Phnom Penh. For any questions, please contact

Tel: 023 882 046. For more information about RHAC, please visit: www.rhac.org.kh or RHAC’s Social Page

How to Apply:

please call: Tel: 023 883 027/882 046. For more information about RHAC, please visit: www.rhac.org.kh or RHAC’s Social Page.

The deadline for the application submission is by Feb 19, 2024 by 5:00PM.

 

 

 

 

អត្ថបទដោយ: RHAC

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើង៖ admin@rhac.org.kh ឬចុចលើប៊ូតុងអនុវត្តខាងក្រោម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 235 712

មតិយោបល់