រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

Call for Expression of Interest (EOI)  to Develop Video Clips on HIV Prevention

Call for Expression of Interest (EOI) to Develop Video Clips on HIV Prevention

អាជីព និងឱកាស
469

RHAC (the Reproductive Health Association of Cambodia) is looking for a company or group of individuals with social media influencers to develop short videos on HIV prevention for vulnerable group (MSM, TG &FEW) and young Population in Cambodia. If your company or group have relevant experiences, and is willing to provide service to RHAC, please submit your expression of interest to admin@rhac.org.kh. The EOI should include background information of the company or the group with CVs of proposed key individual(s) who are responsible for the job if your company/group is selected.

The deadline for sending the EOI is on the 28th September 2023. For more information about RHAC, please visit www.rhac.org.kh or view our RHAC Social Page. Following you submission of EOI, RHAC will share with you the complete TOR required for the work, and make appointment with potential companies/groups for further discussion to finalize our selection process. 

អត្ថបទដោយ: RHAC

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើង៖ admin@rhac.org.kh ឬចុចលើប៊ូតុងអនុវត្តខាងក្រោម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 235 712

មតិយោបល់