រំលងម៉ឺនុយទំព័រ

Call for Consultancy Service On Project Evaluation named “Healthy Life, Recognize and Exercise SHR as Fundamental Rights”

Call for Consultancy Service On Project Evaluation named “Healthy Life, Recognize and Exercise SHR as Fundamental Rights”

អាជីព និងឱកាស
256

Reproductive Association of Cambodia (RHAC) is looking for a firm/consultant to conduct a project evaluation to verify the achievements against the objectives and intended outcomes of the program after 6 years' implementation at the national level and in two provinces. Please submit your expression of interest (Eol) to admin@rhac.org.kh with proof of your qualified experiences. The work of the project is related to the implementation of Comprehensive Sexuality Education in schools, community education on SHR by our volunteers, improving access to services for LGBT, safe abortion and related stigma and discrimination, etc. The EoI should include the background of your firm/individual, CV of the proposed key focal person and other support documents such as your previous consultancy assignments.

The deadline for sending the EoI is on the 19th October, 2023. For more information about RHAC, please visit www.rhac.org.kh or our RHAC Social page (FB and YouTube. Following your submission and your request, RHAC will share with you the ToR for your further information.

RHAC will request to make an appointment with the potential firms/consultants for detailed discussion to finalize the selection process.

អត្ថបទដោយ: RHAC

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើង៖ admin@rhac.org.kh ឬចុចលើប៊ូតុងអនុវត្តខាងក្រោម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 235 712

មតិយោបល់