• ភាសាខ្មែរ
  • English

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

លោក ជា សុខហួ
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

លោកស្រី ហ៊ួយ សុជីវណ្ណី
ហេរញ្ញិក

លោកស្រី ស៊ុំ សានណារី
លេខាធិការ

កញ្ញា សេង ស៊ាមរ៉ុង
សមាជិក

លោក សុខ ឧត្តម
សមាជិក

កញ្ញា រម្យ រក្សា
សមាជិកតំណាងយុវវ័យ

លោក តាន់ ភីរៈ
សមាជិកតំណាងយុវវ័យ

បុគ្គលិកប្រតិបត្តិ

លោកវេជ្ជ. វ៉ា ជីវ័ន
នាយកប្រតិបតិ្ត

លោកស្រីវេជ្ជ. ពឹងជុតិមា
នាយិកាសេវាកម្មគ្លីនិក

លោក លី សៀកម៉េង
ប្រធានផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ

លោកស្រីវេជ្ជ. អ៊ុកវង្ស វឌ្ឍនី
សមាជិកគណៈគ្រប់គ្រង

លោកស្រី សេក ស៊ីសុខុម
ប្រធានកម្មវិធីយុវវ័យ និងក្រុមងាយរងគ្រោះ

លោកវេជ្ជ. វិុត ស្រេង
ប្រធានកម្មវិធីសហគមន៏ និងកន្លែងធ្វើការ

លោកគង់ សារ៉ាន់
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកផែនការ តាមដាន​និងវាយតម្លៃ

លោក កែន វាសនា
ប្រធានកម្មវិធីរបេង និងដូតស៍សហគមន៍

លោកស្រីវេជ្ជ.កែវ ម៉ៅ
នាយិការងសេវាកម្មគ្លីនិក/ ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់ភ្នំពេញ១

លោកវេជ្ជ. ម៉ៅ វណ្ណៈ
អ្នកសម្របសម្រួលខាងបណ្តុះបណ្តាល និង ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់ទួលសង្កែ

លោកស្រីវេជ្ជ. ចក់ ចិន្តា
ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់ទឹកថ្លា

លោកស្រីវេជ្ជ. អូយ ផល្លី
ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់ព្រះសីហនុ

លោកវេជ្ជ. ស្រ៊ុន លី
ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់តាកែវ

លោកស្រីវេជ្ជ. សុខ ផានី
ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់បាត់ដំបង

លោកស្រីវេជ្ជ. យី វណ្ណនាថ
ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់សៀមរាប

លោកស្រីវេជ្ជ. មាន ម៉ាឡុងវី
ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់កំពង់ចាម

លោកវេជ្ជ. ណុប​ ធា
ប្រធានគ្លីនិករ៉ាក់កំពត