Youth Health Information

ការរួមភេទ និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍?
14 Dec 08:07 am

ប្រសិនបើអ្នករួមភេទដោយមិនបានការពារ ទាំងការរួមភេទតាមមាត់ តាមទ្វាមាស ឬតាម ...

តើក្រុមប្តូរយេនឌ័រជាអ្នកណា?
14 Dec 07:20 am

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណយេនឌ័ររបស់គេដោយស្របតាមភេទរបស់គេ ...

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើស្បែកគ្របលិង្គតឹង?
14 Dec 07:15 am

ស្បែកគ្របលិង្គពេលខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ថាតឹង និងរហែកពេលដែលលិង្គរបស់មនុស្សប ...

ការកាត់ចុងស្បែកគ្របក្បាលលិង្គ
14 Dec 07:02 am

ការកាត់ចុងស្បែកគ្របក្បាលលិង្គគឺជាការវះកាត់តូចមួយដោយយកស្បែកគ្របលិង្គចេញ ...

រឿងផ្លូវភេទ និងការគិតពីរូបរាងរបស់ខ្លួនឯង!​
14 Dec 06:51 am

ដោយសាររឿងផ្លូវភេទមានភាពទាក់ទងនឹងខ្លួនប្រាណក៏ដូចជាផ្លូវអារម្មណ៍ ការគិតព ...

Recent News

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលអំពី ​«សុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ និងសិទ្ធិដល់អង្គការបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា»
5 Dec 03:04 am

ក្រោមការគាំទ្ររបស់អង្គការស៊ុយអ៊ែត (RFSU) អង្គការរ៉ាក់បានរៀបចំសិក្ខាសាល ...

ការប្រារព្ធពិធីបើកយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍
4 Dec 06:56 am

ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីត សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក ឆ្ន ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការកំណត់រកជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទសម្រាប់ការផ្តល់សេវា និងបញ្ជូន
4 Dec 03:53 am

កាលពីថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការរ៉ាក់បានអញ្ជើញគ្រូសម្របស ...

វគ្គបំប៉នជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យអង្គការរ៉ាក់
1 Nov 03:33 am

អង្គការរ៉ាក់តែងតែគិតគូរអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក ក៏ដូចជាតម្រូវការរ ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ នាយក នាយិកាសាលាមធ្យមសិក្សា ស្តីពីសុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ (SRHR)
18 Oct 07:09 am

ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គ្រូបង្រៀន និងបង្កើនចំណេះដឹងរបស់សិស្ស និងអ្នកស ...

Our Success Story

Sexual and Gender Based Violence

The Importance of RHAC’s Abortion Services

Acknowledge Women’s Health

Student Behavior Change After Learning CSE

What We Do?

Rhac Clinic

RHAC recognizes that there is a need to alleviate the burden of the government health facilities by targeting urban population who are able to pay and the poor and vulnerable groups who may have difficulty in getting access to public health services such as factory workers

Community Health Program

By 2015, family planning’s achievement lags behind the CMDG target of 60%.  This calls for effort to address the barriers to increasing FP uptake, especially long-term methods. TB remains a public health concern and a high priority of the Ministry of Health, even though

Youth Health Program

CDHS 2014 indicates that teenage fertility among Cambodian young people aged 15-19 alarmingly increases from 8% in 2010 to 12% in 2014. Moreover, there are many anecdotal evidences that premarital sex is on the rise, and youth violence and drugs are more widespread

Vulnerable Groups Program

HIV incidence and prevalence in Cambodia remain high amongst Most At Risk Population (MARP), such as Entertainment Workers (EWs), Men who have Sex with Men (MSMs), and Transgender (TGs). EWs, in particular, have low rate for contraceptives use, especially condom

Workplace Health Program

There are a limited number of health facilities providing comprehensive and quality services to vulnerable women, or women in difficult circumstances such as factory workers. The Ministry of Health operates STD clinics which are mainly for entertainment workers with a primary focus on STI/STD and VCCT services.

Health Equity Program

Financial barrier is one of the key impediments among the poor in not being able to access basic health services. The Health Equity Fund and Subsidy schemes have been recognized as one of the Ministry of Health’s health financing approaches which effectively help poor people gain access to appropriate health care services

Our Partners

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"350","loop":"true","rtl":"false","speed":"2000","center_mode":"false"}