បម្រែបម្រួលជីវសាស្រ្ត និងការបន្តពូជ

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
បម្រែបម្រួលជីវសាស្រ្ត និងការបន្តពូជ

31 August, 2016 02:08 AM

​ប្រដាប់បន្តពូជ​បុរស និង​នារី មាន​លក្ខណៈ​ខុសគ្នា និង​មាន​តួនាទី​ខុសគ្នា​ដែរ​។​ ១. ប្រដាប់បន្តពូជ​បុរសរួមមាន​៖   -  ​លឹ​ង្គ​   -  ​ពងស្វាស​   -  ​បំពង់​មេជី​វិត​   - ...

24 May, 2016 03:38 AM

សរីរាង្គ​មួយចំនួនគឺពាក់ព័ន្ធ​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​បន្ត​ពូជ សេចក្ដីសុខ​ស្រួល​ខាង​ផ្លូវភេទ ឬ​ទាំងពីរយ៉ាង​។ ជាឧទាហរណ៍​ សម្រាប់​មនុស្ស​ប្រុស​ លិង្គពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេចក្ដីសុខ​ផ្លូវភេទ​ផង និង​ការបន្ត​ពូជ​...

28 December, 2015 01:45 AM

ការរក្សា​អនាម័យ​រាងកាយ គឺជា​រឿង​មួយ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​សុខភាព​របស់​យើង​គ្រប់រូប ជាពិសេស​ការធ្វើ​អនាម័យ​នៅលើ​ប្រដាប់ភេទ​។ ប្រសិនបើ យើង​មិនបាន​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ការថែទាំ​សុខភាព​រាងកាយ​របស់​យើង​ទេ  ន...

28 December, 2015 12:28 AM

ក្មេងស្រី​ជាច្រើន​មិនទាន់​បានដឹង​ច្បាស់​ពី​ការថែរក្សា​អនាម័យ​ខ្លួនប្រាណ ជាពិសេស​ការថែរក្សា​អនាម័យ​ប្រដាប់ភេទ​របស់ខ្លួន​នោះឡើយ​។ បើ​អ្នក​មិនមាន​អនាម័យ​ប្រដាប់ភេទ​បាន​ត្រឹមត្រូវ នោះ​អ្នក​អាច​ប្រឈម​នឹង​ក...

02 April, 2015 02:33 AM

​    ​ជាការ​ពិតណាស់​មនុស្ស ក៏​មិន​ខុស​អ្វី​ពី​រុក្ខជាតិ និង​សត្វ​ដែរ មិន​ថា​មនុស្ស​ប្រុស ឬ​ស្រី គឺ​សុទ្ធតែ​មានការ​ប្រែប្រួល​ទៅ តាម​លក្ខណៈ​ធម្មជាតិ​ទាំងអស់​។...

02 April, 2015 03:03 AM

   មកដល់​ពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ​ការសិក្សា​ពី​ចំណេះដឹង​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​សី​រី​រា​ង្គ​ខ្លួនឯង ពិត​ជាមាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ ដែលជា​ចំណេះ ដឹង​មូលដ្ឋាន អាចឱ្យ​យើង​ដឹងថា​អ្វី​ជា​ការវិវត្ត​...
prev12next

(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
ចំណេះដឹងសុខភាពយុវវ័យ
មតិយោបល់
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785312