យល់ដឹងពីផ្លូវភេទនិង ភាពពេញវ័យគ្រប់ការ

កំពង់រៀបចំ។    

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
យល់ដឹងពីផ្លូវភេទនិង ភាពពេញវ័យគ្រប់ការ

17 January, 2017 03:01 AM

មនុស្ស​គ្រប់រូប មិន​ថាអត្តសញ្ញាណ​ផ្លូវភេទ យេនឌ័រ និង​សមត្ថភាព​រាងកាយ​យ៉ាងណា​នោះទេ អាច​បង្ហាញ និង​ទទួល​បទពិសោធ​រឿង​ផ្លូវភេទ​តាមរយៈ​អាកប្បកិរិយា​ផ្លូវភេទ​ខុសៗ​គ្នា​ជាច្រើន​។ ការអនុវត្តន៍​ការ​រួមភេទ​មួយប...

18 April, 2016 02:07 AM

យុវវ័យ​មិនត្រូវ​ឆាប់​ប្រឡូក​ក្នុងការ​រួមភេទ​ទេ​។ ​ការ​មាន​ផែនការ​គ្រួសារ​និង​គោលដៅ​ជីវិត​ច្បាស់លាស់​គឺជា​វិធីសាស្ត្រ​មួយ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ឲ្យ​យុវវ័យ​មាន​ការ​ត្រិះរិះ​ពិចារណា​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​...

30 November, -0001 12:00 AM

យុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវតែមានតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់សំម្រាប់សង្គម សម្រាប់គ្រួសារ និងសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងតែម្តង។ ហើយ...

16 March, 2015 08:58 PM

ប្ដី​ប្រពន្ធ​ដែល​បាន​រៀបការ​ហើយ​អាច​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​ដោយ​សប្បាយ​បាន​។ វា​ត្រូវការ​កិច្ច​ខំប្រឹងប្រែង​ដោយ​អ្នក​ទាំងពីរ​នាក់​ប្រាថ្នា​មានផ្ទះ​ដែលមាន​ភាព សប្បាយរីករាយ មាន​សាមគ្គីភាព...

(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
ចំណេះដឹងសុខភាពយុវវ័យ
មតិយោបល់
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785321