ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការសម្រេចចិត្ត

កំពង់រៀបចំ។    

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការសម្រេចចិត្ត

01 December, 2016 09:22 PM

ការ​ចែចង់ និង​ការ​ណាត់ជួប​សំដៅ​ទៅដល់​អន្តរ​កម្មស​ង្គ​ម​ជាមួយនឹង​អ្នកដទៃ​ដែល​អាច​ក្លាយជា​ដៃគូ​ស្នេហា ឬ​ដៃគូ​រួមភេទ​។​ ទំនៀមទម្លាប់ និង​ការអនុវត្ត​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ចែចង់ និង​ការ​ណាត់ជួប គឺ​ខុសគ្នា​យ៉ាងខ្ល...

31 August, 2016 12:55 AM

​មុននឹង​សម្រេចចិត្ត​ក្នុងការ​រួមភេទ​ត្រូវ​ពិចារណា​យ៉ាង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ពី​លទ្ធផល​អាក្រក់​ជាច្រើន​ដែល​នឹងកើត​​ឡើង​។ យើង​មិនត្រូវ​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​រួមភេទ ដោយ​មិនមាន​ផែនការ​ច្បាស់លាស់​នោះទេ​។​ ការ​...

30 August, 2016 09:22 PM

ក្រៅពី​ការសិក្សា​យុវវ័យ​គ្រប់រូប​ត្រូវមាន​ករណីយកិច្ច​ចូលរួម​ការងារ​សង្គម​នានា​ដូចជា ភ្នាក់ងារមិត្ត​អប់រំ​មិត្ត អប់រំ​សុខភាព​យុវវ័យ ការសម្អាត​បរិស្ថាន ការងារ​មនុស្សធម៌​។​ល​។ ជាមួយគ្នានេះ​យុវវ័យ​ចាំបាច់...

29 August, 2016 03:36 AM

​មនុស្ស​គ្រប់រូប​តែងតែ​ជួបប្រទះ​នូវ​ជោគជ័យ បរាជ័យ និង​ឧបសគ្គ​នៅក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​របស់ខ្លួន​។ ទាំងនោះ​ជា​បទពិសោធន៍​នៃ​ជីវិតសម្រាប់​ឲ្យ​យើង​គិតពី​ថ្ងៃ​អនាគត និង​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​ឆ្ពោះទៅរក​ភាព​ជោគជ័យ​...
prev1234next

(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
ចំណេះដឹងសុខភាពយុវវ័យ
មតិយោបល់
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785318