ភេទ យេនឌ័រ និងអំពើហឹង្សា

កំពង់រៀបចំ។    

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
ភេទ យេនឌ័រ និងអំពើហឹង្សា

17 January, 2017 03:21 AM

មនុស្ស​ជាច្រើន​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​រយៈពេល​វែង (​ជួនកាល​ពេញ​មួយជីវិត​) ដែល​គេ​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​។ ទំនាក់ទំនង​ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​ហៅថា ទំនាក់ទំនង​គ្រួសារ ឬ​ភាពជា​ដៃគូ​ក្នុង​គ្រួសារ​។ មនុស្ស​មាន​ហេតុផល​ផ្សេងៗ​គ...

05 October, 2016 12:10 AM

យេន​ឌ័រគឺជា​ការកំណត់​អំពី​សិទ្ធ តួនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និង​ការសំរេចចិត្ត​របស់​ម​នុស្ស​ប្រុស​មនុស្ស​ស្រី ដោយ​សង្គម​សាសនា និង​វប្ប​ធ​ម៌ហើយ​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​បាន​ទៅតាម​កាលៈទេសៈ​។ តួនាទី​យេនឌ័រ មាន​សារៈសំខា...

31 August, 2016 01:13 AM

​ភេទ ​គឺ​ជាការ​កំណត់ថា ភេទ​ប្រុស ឬ​ភេទ​ស្រី ផ្អែក​តាម​លក្ខណៈ​ជីវសាស្ត្រ​ដែលមាន​ពី​កំណើត​ហើយ​មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូរ​ឡើយ​។​ ​ឧទាហរណ៍​៖     -   ​បុរស​មាន​លឹ​ង្គ និង ពងស្វាស សំរា...

12 August, 2016 12:30 AM

១. អត្ថន័យ​នៃ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ ​​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ  គឺជា​គំរូ​នៃ​ឥរិយាបទ​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អំពើហិង្សា​ឬ​ការរំលោភបំពាន​ផ្សេងទៀត​ដោយ​មនុស្ស​ម្នាក់​ប្រឆាំងនឹង​ការ​ផ្សេងទៀត​នៅក្ន...
prev123next

(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
ចំណេះដឹងសុខភាពយុវវ័យ
មតិយោបល់
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785331