ស្វែងយល់ពីសុខភាព

   

img share
Log In   /   បង្កើតគណនីសំរាប់កិច្ចពិភាក្សា
search
ស្វែងយល់ពីសុខភាព

06 October, 2016 12:12 AM

​តើ​អ្វី​ទៅជា​ការការពារ​កំណើត​ជាបន្ទាន់ ? ការប្រើមធ្យោបាយពន្យារ​កំណើត​បន្ទា​ន់​គឺជា​វិធី​បង្ការចំពោះស្រ្តីដែល​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ការពារការ​មានផ្ទៃពោះ​ក្រោយ​ការរួម​ភេទ​ដោយ​មិនបាន​ការពារ ​ឬ​ករណី​ចាប់រំលោ...

05 October, 2016 08:00 PM

​ការ​អស់​រដូវ​គឺជា​ការឈប់​មានរដូវ​ដែលជា​លទ្ធផល​បណ្តាលមកពី​ការចុះខ្សោយ​នៃ​អ័រម៉ូន​ស្ត្រី ​(​អ៊ឺ​ស្ត្រូ​ស្សែន​)​។​ ក្រោយ​ពេលដែល​ស្ត្រី​អស់​រដូវ​គឺ រូបរាងកាយស្ត្រី​នឹងមាន​ការប្រែប្រួល ​និង​មានរោគសញ្ញា​មួ...

14 September, 2016 03:01 AM

​ការរីកចម្រើន​ផ្នែក​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង​សុខាភិបាល ការធ្លាក់ចុះ​ចំនួន​អ្នកស្លាប់ ការធ្លាក់ចុះ​អត្រាកំណើត​កូន ធ្វើ​ឲ្យ​ចំនួន​ប្រជាជន​វ័យ​ចំណាស់​កើន​ឡើងជា​បន្ត​បន្ទា​ប់​។ យើង​សង្កេតឃើញថា​ភាគរយ​និង​ចំនួន​...

03 March, 2016 07:34 PM

ជាទូទៅ​ស្ត្រី​ភាគច្រើន​មិនសូវ​បានគិត និង​បារម្ភ​ពី​ការថែទាំ​សុខភាព​ក្រោយ​សំរាល​របស់គាត់​ទេ ដោយ​គាត់​គិតថា​ឱ្យតែ​ឆ្លងកាត់​ការ​សំរាល​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ហើយ​គឺ​អ្វីៗ​លែងមាន​ការបារម្ភ​ហើយ តែ​ជា​ការពិត​ការថែទា...
prev123next

(+៨៥៥)  ១០ ​៨១២ ​៨១២
(+៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៩៩០
(+៨៥៥) ៨៨ ៧ ១០៧ ១០៧
(+៨៥៥) ៣៨ ៦ ១៧ ១៧ ១ ៧
(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ១៧០
More
ចំណេះដឹងសុខភាពយុវវ័យ
មតិយោបល់
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
*
*
*
*
*
© ២០១៦ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ Reproductive Health Association Of Cambodia (RHAC)
រចនា ដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន
ចំនួនអ្នក ចូលទស្សនា 00785335